Milieu

PARTSLIFE - De milieumanager van de autobranche

WM maakt deel uit van het PARTSLIFE-initiatief. Wij willen daarmee een bijdrage leveren tot de bescherming van het milieu en verzekeren dat alle schadelijke of giftige substanties, die bij ons ontstaan, reglementair en met inachtneming van de wettelijke voorschriften worden afgevoerd. Ook onze klanten zetten wij er daarom toe aan om zich met PARTSLIFE in te zetten voor de bescherming van ons milieu, zodat ook volgende generaties onbezorgd van het leven kunnen genieten.

PARTSLIFE

Tot de hoofdtaken van PARTSLIFE behoren de coördinatie van de afvalverwerking in onafhankelijke autowerkplaatsen en ondersteuning en advies in alle aangelegenheden op het vlak van afvalverwerking. PARTSLIFE is een algemeen, productoverkoepelend afvalverwerkings- en recyclingsysteem voor het volume aan oude onderdelen bij autoreparaties op de onafhankelijke onderdelenmarkt, net zoals automobielfabrikanten hun merkgebonden contractuele werkplaatsen aanbieden. PARTSLIFE heeft daarvoor een uitgestrekt netwerk van gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijven met ca. 100 vestigingen in Duitsland.

Meer informatie krijgt u bij:

PARTSLIFE GmbH

Martin-Behaim-Straße 2
63263 Neu-Isenburg

Telefoon 06102/ 81 29 2 - 0
Fax 06102/ 81 29 2 - 29

www.partslife.de